Coaching & Training - Agema Coaching

Wil jij je tijd efficiënter benutten zodat je meer van je leven kan genieten en doen wat je graag doet? Wil jij de juiste methoden en technieken aanleren die dit mogelijk maken en je extra tijd opleveren?

Je specifieke vraag samen met je persoonlijke wensen en verwachtingen bepalen of jij beter af bent met een training, of met een individuele coaching:

Coaching

Coaching is een één op één proces. Dit maakt het mogelijk een zeer persoonlijk traject uit te werken. De stappen die hierbij worden doorlopen zijn:

  1. Intake gesprek – Elk coachingstraject begint met een intake gesprek waarin we op zoek gaan naar het probleem en een doel stellen waar jij naartoe wil werken.
  2. Coachingstraject – Tijdens het coachingstraject gaan we een stap verder dan praten. In deze fase gaan we implementeren, concrete stappen nemen om je doel te bereiken.
  3. Afronding –  De afronding van het coachingstraject bestaat uit een evaluatie van het doorlopen traject en het behalen van je doelen. Bij het afsluiten worden afspraken gemaakt in verband met een eventuele nazorg.

Training

Training is, in tegenstelling tot coaching, gericht op een groep van personen. Algemene principes, technieken en methodes kunnen eenvoudig overgebracht worden op een groep. Na een training kan je direct aan de slag. Na een training kunnen er meer specifieke vragen of noden zijn die opgenomen kunnen worden in een coachingstraject.

‘De Time Management Reis’ is een opleiding dit je mee op reis neemt. Je start met je grootste droom en komt aan bij de realisatie ervan. Bekijk hier deze opleiding om te zien wat je onderweg op deze reis nog allemaal tegenkomt.

De verschillende vormen van training die Agema Coaching aanbiedt zijn:

  1. In-company-trainingen – De organisator van deze opleidingen bepaalt in overleg mee de agenda. Op deze manier kan deze het best afgestemd worden op de vragen die leven binnen een onderneming, of organisatie.
  2. Op locatie – Ik neem de organisatie volledig op mij. Jij, of je werknemers, kunnen volle aandacht geven aan de materie die ik behandel. De inhoud is vaak ingegeven door actuele trends en noden.
  3. Webinar – Een Webinar behandelt typisch één onderwerp per keer. Deelname aan een Webinar is volledig online, en kan dus vanop je eigen bureau of van thuis uit. Doordat maar één onderwerp per keer wordt behandeld kan een Webinar zeer snel inspelen op vragen of trends.